DAHİLİYE (İÇ HASTALIKLARI)

Veteriner Pratikte İç Hastalıkları hastanın iç organlarına ait hastalıkların tanı tedavi ve korumasını kapsayan bir bölümdür.

Kliniğimizde İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Ebru Akbaş tarafından yürütülmektedir.İç Hastalıkları geniş bir yelpazeye sahip olup bünyesinde birçok bölüm barındırmaktadır.

DERMATOLOJİ

Deriye ait parazitolojik, fungal, bakteriyal, otoimmun, hormonal hastalıkların muayene, mikroskopi, laboratuar tetkikleri ile tanı ve tedavisini yapan birimdir.

Tedaviden önce deriye ait hastalığın tanısını koymak önemlidir. Hastalık paraziter,fungal ,bakteriyal,hormonal veya otoimmun kaynaklı olabilir.Bunun için deri kazıntısı ,dermotoskop ile muayene ,intradermal allerji testi,kan analizleri,mantar ekimi ,deri biopsisi yöntemlerinden faydalanılarak teşhis konulmaktadır.

ÜROLOJİ

Böbrekler, mesana, üretra, üreterler, penis, prostat, scrotum hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan birimdir.Kedi ve köpeklerin sıklıkla karşılaştıkları üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi kliniğimizde İç hastalıkları uzmanı hekim tarafından yapılmaktadır.

KARDİYOLOJİ

Kalp hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan birimdir.Kalp hastalıklarının EKG,EKO DOPPLER ,RÖNTGEN ve labrotuvar tetkikleri ile tanı ve tedavisi konusunda uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Yutak, soluk borusu ve akciğer hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan birimdir.Kliniğimizde röntgen ,kan gazı analizleri, tam kan sayımı ve klinik muayene bulguları değerlendirilerek Dahiliye uzmanımız tarafından tanı ve tedavileri yapılmaktadır.

DOĞUM VE JİNEKOLOJİ

Yumurtalık, Yumurtalık kanalı ,Rahmin tüm hastalıklarını ve operasyonlarını yapan birimdir. Kliniğimizde Doğum ve Jinekoloji Uzmanı Dr Murat Akbaş tarafından yürütülmektedir.

Jinekology bünyesinde yapılan operasyonlar;

Sezeryan: Güç doğuma müdahale sonrası doğum gerçekleşmediği durumlarda operasyonla yavruların çıkarılması.

Ovariohisterektomi( rahim, yumurtalık kanalı, yumurtalıkların total olarak alınması).

Total mastektomi(Tüm meme loblarının operasyonla alınması).

0RS( Ovarial remnand sendromu): Hastalı kısırlaştırma sonrası içeride bırakılan yumurtalığın reoperasyonla alınması.

Perineal Üretrestomi: İdrar çıkışını olmadığı tekrarlayan durumlarda erkek hastaların dişileştirme operasyonu.

Pyometra ( Rahim iltihabı).

Kızgınlık evrelerini belirleme: Mikroskopi eşliğinde vaginal smear ile sitolojik yöntemle kızgınlık evrelerinin tayini

Stumf Pyometra: Hatalı operasyon sonrası içeride kalan rahim iltihaplanması ile oluşan hastalığın operasyonla uzaklaştırılması.

Prolapsus vagina,Prolapsus uteri :Şekillendiği durumlarda operatif müdahaleNormal Doğuma yardım


CERRAHİ

Kliniğimizde her türlü yumuşak doku ve kemik doku operasyonları alanında uzman hekimler tarafından yapılmaktadır.

Opersyonlarımızda anestezide teknolojinin son ürünlerinden olan tam otomatik vaporizatörlü Mindray Wato EX-20 VET cihazını kullanmaktayız. Ligasyon ve mühürlemede Veterled marka Vergery Ligaşüre cihazını kullanmaktayız böylece hem operasyon hızı hem de operasyon güvenliği artmaktadır.

Operasyonlarımız da öncelikli olarak anestesinin olası risklerini minimalize etmeyi planlarız.Bunun ilk adımı olarak dahiliye uzmanı doktorumuz her operasyon öncesi laboratuar tetkikleri , radyografik inceleme ve genel muayene bulguları neticesinde kalp ,karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere opere olacak hastamızın yaş ,ırk gibi de faktörlerini göz önünde bulundurarak anestezi ile ilğili ASA sınıflandırmasını yapar ve uygun görürse hastayı cerrahiye sevk eder.

Operasyonlarımız kendi dalında uzman doktorlar tarafından asepsi antisepsi kuralları çerçevesinde tam steril ortamda yapılmaktadır.

GÖRÜNTÜLEME

Tıbbi ışınsal yayılım yapan enerjileri kullanarak vücudun gözle görülemeyen bölümlerinin detaylarının görüntülenmesini sağlayan birimdir.

Hastalarımız kendilerini konuşarak ifade edemedikleri için hastalıklarını teşhis etmekte faydalandığımız görüntüleme yöntemleri kliniğimizde sıklıkla kullanılmaktadır.

Kliniğimizde görüntüleme amacıyla kullanılan cihazlar

RÖNTGEN DR

Kliniğimiz de tüm radyolojik görüntülemeler ileri teknoloji ürünü olan ve veteriner kullanımına spesifik üretilmiş, yüksek frekanslı DR BROWİNER marka cihazımızla yapılmaktadır. Bu cihaz bize radyografide tesbit edebileceğimiz her türlü ayrıntıyı görüntüleme ve tanımlama imkanı sunmaktadır.Tek bir çekimde kemik ve yumuşak dokuya ait tüm detayları görüntüleyebilme elde ettiğimiz görüntüleri ölçme ton ve renk ayarı yapabilme ve filtreleme imkanlarını bize sunmaktadır.

ENDOSKOPİ( GASTROSKOPİ,KOLONKOPİ,BRONKOSKOPİ)

Endoskop, kamera yardımı ile yemek borusu, mide, bağırsak, soluk borusu ,bronş, kalın bağırsak incelemesi yapılması için kullanılan cihazdır. Kliniğimizde sindirim sistemi görüntüleme ve tanı koyulması ,biposi, bronşlardan örnek alınması, yabancı cisim uzaklaştırılması endoskop kullanılmaktadır.

EKG( ELEKTROKARDİYOGRAFİ)

EKG Kalbin kasılması esnasında oluşan elektriksel aktivitenin grafiksel anlamda kayıt edilmesidir.Kliniğimizde EKG kalp ve damar hastalıklarının tanısında kullanılan bir tetkik yöntemidir.

DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Kalp ,karaciğer, safra kesesi, pankreas, böbrekler, dalak ,idrar kesesi, yumurtalıklar, rahim ve meme gibi organların incelenmesinde ve gebelik teşhisinde üç boyutlu görüntü alabildiğimiz renkli doppler ultrasonografi ile her türlü anomali ve işlevsel bozuklukları teşhis edebilmekteyiz.

AŞI /MİKROCHİP UYGULAMA

Aşılama her canlıda hastalıklardan korunmada birincil basamaktır. Kliniğimizde Veteriner Dahiliye Uzmanı tarafından Ülkemizde uygulanması belirlenen core ve noncore aşılar belirli aralıklarla hastanın genel durumu ve sağlıklı olduğuna karar verilerek yapılmaktadır.

Mikrochip uygulanması ve tüm hastaların kayıt altına alınması kliniğimizde düzenli olarak yapılmaktadır.

DENTAL MUAYENE

Ağız ve diş muayenesi, bunların oluşturduğu hastalıkların belirlenmesi ve tedavisini kapsamaktadır.

Ağız ve diş muayenesi evcil hayvanlarda bir çok hastalığın yansımdır. Burdan yola çıkarak hem lokal hem de sistemik hastalıkları belirlenerek tedavilerileri kliniğimizde detaylı incelemeler sonucunda yapılmaktadır.

ACİL MÜDAHALE

Acil müdahale en az beşeri hekimlik kadar veteriner pratikte de sık karşılaşılan bir durumdur.Trafik kazaları ,zehirlenmeler, yüksekten düşme, travma, senkop bunlardan bazılarıdır.

Kliniğimiz de acil müdahale öncesinde hazır bulundurduğumuz ekipmanlarlar ile uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır.

KORUYUCU HEKİMLİK

Koruyucu hekimliğin temel amacı hastanın hastalığa yakalanmadan önce korunmasını sağlamaktadır.Evcil hayvanlarda koruyucu hekimlik sağlıklı oldukları dönemde birtakım tedbirler alarak hastalıklara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamaktır.Bunun yanında hastalıkların büyük bir kısmı beslenme kaynaklı olduğunu unutmadan doğru bir beslenme proğramı belirlemek önemli bir koruyucu hekimlik anlamına gelir.

Kliniğimizde hastalarımıza uygulanan düzenli laboratuvar tetkik ve görüntüleme işlemleri ile hastalığa yakalanmadan ve hasta klinik bulgu göstermeden önce önlemlerimizi almaktayız.

Detaylı Hizmetlerimiz

 • 7/24 Acil uayene
 • Koruyucu Hekimlik
 • Aşılama
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • Doğum Ve Jinekolojik Operasyonlar
 • Biyokimya Tahlilleri
 • Beslenme Programları
 • Cerrahi Ve Ortopedik Operasyonlar
 • Dahiliye
 • Mikroçip Uygulamaları
 • Kedi Köpek Kısırlaştırma ve Kastrasyon
 • Dijital Röntgen
 • Kilo Kontrol Programı
 • Diş Tedavisi Temizleme ve Çekimi
 • Pet Kuaför ve Banyo
 • Pansiyon
 • Yoğun Bakım Hizmetleri
 • İdrar ve Kan Tahlilleri
 • Petshop ve Mama Temini